Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Tôi đã chôn chặt tình yêu của mình.
Trong quan tài, tôi không thể Có một, hai ngày, tôi đã khóc một cách nhẹ nhàng,
Khóc nhẹ nhàng, trái tim tôi chắc chắn sẽ tan vỡ. Tôi đã lau nước mắt, và bị chảy nước mắt. Tôi đi trên những con sông dơ bẩn,
Tìm kiếm một lời thề có thể tuân thủ,
Một thứ làm tôi nhớ đến khi còn trẻ. Tôi chỉ phát hiện ra sự thối rữa.
Tất cả đều được sinh ra để qua đi, Biến thành tro bụi theo thời gian.
Tất cả danh mục: Thơ Tình