Sitemap

การนำทางอย่างรวดเร็ว

ฉันฝังความรักไว้มาก
ในโลง ฉันทําไม่ได้ ซักวันสองวัน ฉันร้องไห้เบาๆ
ร้องไห้เบาๆ หัวใจฉันจะแตกสลายแน่นอน ฉันเช็ดน้ําตา ติดดอกไม้ ผมเดินอยู่ริมแม่น้ําที่ขุ่นมัว
หาคําสาบานที่รักษาได้
ทําให้ฉันนึกถึงความเชื่อของฉันตอนฉันยังเด็ก ทั้งหมดที่ฉันพบคือเน่าเปื่อย
ทุกอย่างเกิดมาเพื่อดับสูญ สูญสลายไปตามกาลเวลา
ทุกประเภท: บทกวีความรัก